بهمن 28, 1397
درختان سنوبر، مونه، آموزشگاه نقاشی، نقاشی رنگ روغن

سنوبرها در جیورنی 1997

یکی دیگر از مجموعه های نقاشی مونت، نقاشی های صنوبر است که تا تابستان و پاییز 1891 کشیده شدند.
آذر 8, 1397
جان اف کندی، آبستره اکسپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم

جان اف کندی 1963

کونینگ اظهار داشت که زدن طرح رئیس جمهور به علت «بی ثباتی شدیدش: مطالعه روزنامه ها، مکالمات تلفنی، نوت برداری و یاد داشت ها، روی هم […]
مهر 9, 1397
آبستره

پرانتز 1989

پرانتز ( Bracket) یک اثر تحسین برانگیز از کارهای ابعاد بزرگ میشل است، میشل برای ایجاد آثار بزرگ شناخته شده است.