نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان آموزشگاه نعیمی ثانی- تابستان 98

نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان آموزشگاه نعیمی ثانی- تابستان 98

نمایشگاه نقاشی 98

زمان برگزاری نمایشگاه

زمان برگزاری نمایشگاه نقاشی

تاریخ: 26 الی 31 مرداد ماه 1398

زمان: 17 الی 19 عصر

 

مکان نمایشگاه آثاز نقاشی

مکان برگزاری نمایشگاه نقاشی

مشهد،

بلوار فلسطین

فلسین 1، پلاک 72

 

آماده سازی و چیدمان نمایشگاه

25/5/1398

با همکاری جمعی از هنرجویان اثار برگزیده نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی در حال جانمایی و چیدمان است 

افتتاحیه نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی 23
افتتاحیه نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی 23
افتتاحیه نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی 23

افتتاحیه

26/5/1398

نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی با استقبال گرم و پر شور بازدیدکنندگان و اصحاب رسانه مواجه شد.

در این نمایشگاه تابلوهای نقاشی رنگ روغن با سبکهای مختلف نقاشی و بصورت آزاد به نمایش گذاشته شده است.

افتتاحیه نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی 23
افتتاحیه نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی 23
افتتاحیه نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی 23
افتتاحیه نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی 23
افتتاحیه نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی 23
افتتاحیه نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی 23

پاسخی بگذارید