سبک رومناتیسیسم 1850

فرانسيس گويا - سوم ماه مه - 1808

فرانسيس گويا - سوم ماه مه - 1808

رومانتی سیسم Romantisism

واژه رمانتیک از واژه فرانسوی " رُمانس" – به معنای داستان تخیلی قرون وسطایی که به زبانهای لاتینی نوشته می شد، مشتق شده است. و در اصطلاح تاریخ هنر و نقد هنری، به کاربرد صور به صورت غیر صحیح، نااستوار، غیر منطقی، شخصی و بیانگر در هر اثر هنری، اشاره دارد (در نقطه ی مقابلِ گرایش به صور صریح، استوار، منطقی، غیر شخصی، و دارای تناسب آثار کلاسیک).
رومانتی سیسم ، نام جنبش هنری است که در اواخر سده ی هجده و اوایل سده ی نوزدهم میلادی شکل گرفت. و در معنای عام، به دوره هایی اطلاق می شود که کیفیتهای عاطفی و تخیلی در هنرو زندگی مورد تاکید قرار می گیرند.
بعد از عصر خرد گرایی و دوران خشک خردورزی، عده ای به احساس و تخیل روی آوردند، که می توان آن را عصر احساس نامگذاری کرد . این جنبش را با نام "رمانتی سيسم" می شناسیم. رمانتی سیسم اصطلاحی است که در تاریخ هنرهای نوین نمی توان آن را کنار گذاشت، این اصطلاح را اواخر قرن هجدهم، ابتدا منتقدین آلمانی برای تفکیک خصوصیات هنری "مدرن" از خصوصیات " کلاسیک" و نئو کلاسیک به کار بردند

در واقع، رومانتي سيسم،‌گفتمان اجتماعی نئو کلاسیسم (سبک دارای خرد گرایی عصر روشنگری و نظم) را که صور مختلف آن به طور فراگیر رایج بود، دگرگون می کند و نوعی تجربه شخصی تر را جایگزین آن می سازد.
این سبک که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت گرایش خود را به سمت مسائل عاطفی و احساسی نشان داد. این سبک با مخالفت آشکار با اصول و مبانی سیاسی فلسفی نئوکلاسیسم آغاز شد.
بنا بر تفکر رمانتیسم، احساس به خاطر احساس، و عاطفه به خاطر عاطفه مهم است . هنرمندان رمانتیسم در پی یافتن واقیعت ژرف انسانی بودند که در پس قواعد و سنت های جامعه پنهان مانده بود، قواعدی که مجال بروز عواطف واحساسات عمیق انسان را بدو نمی داد . زیبایی از نظر این هنرمندان موزونی و هماهنگی بین اثر نیست، بلکه اثری زیباست که بیانگر فضای درون یک موضوع است و عامل محرک احساس بیننده.
رمانتیسم بیشتر گرایش ذهنی ارائه می دهد تا مجموعه ای از روش های سبک شناسانه. و بیشتر با بیان ایده ای مرتبط است که منشا در قالب سخن دارد، تا قالب بصری.
موضوع اصلی رمانتیسم اعتقاد به ارزش تجربه شخصی و فردی است. هنرمند رمانتیک ارزش های شهودی و غریزی را مورد کاوش قرار می دهد.
اما رمانتیسم نیز مانند کلاسیسم، مفاهیمی از افتخار، شکوه، وقار و برتری را در بردارد. این سبک به طور کلی به ایده های آرمانی بیش از ایده های واقعی اهمیت می دهد.
دوره ی اوج این جنبش بین سالهای 1790تا 1840 بود و در اصل، انگلستان زادگاه این شیوه بود. ضمون های شاخص هنر رمانتیک عبارت بودند از :
عشق به منظره های بکر طبیعی و امور رمز آمیز غریب در هر هیئت و ظاهری، غم غربت درباره ی دوران گذشته، اشتیاق پرشور به نیروهای لگام گسیخته، تمایل شدید به آزادی و...( واژه ی رمانتیک در لغت به معنای خیالی، افسانه وار و واهی است) در همین معنا رمانتیسم چون یک روش هنریِ متضاد با نئوکلاسیسیسم و رئالیسم دانسته می شود.
رمانتی سیسم به قدری جلوه ها و نمودهای متنوعی دارد که ذکر یک توصیف واحد برای آن غیر ممکن است. اما موضوع اصلی آن اعتقاد به ارزش تجربه ی شخصی و فردی است، و همانگونه كه پيش تر بيان شد در واقع رمانتیسم واکنشی بود در مقابل خردگرایی عصر روشنگری و نظم سبک نئوکلاسیسم.
آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی ، برگزار کننده دوره های متنوع تخصصی نقاشی در سبکهای مختلف و به روز نقاشی

موضوع اصلی رمانتیسم اعتقاد به ارزش تجربه شخصی و فردی است. هنرمند رمانتیک ارزش های شهودی و غریزی را مورد کاوش قرار می دهد.
اما رمانتیسم نیز مانند کلاسیسم، مفاهیمی از افتخار، شکوه، وقار و برتری را در بردارد. این سبک به طور کلی به ایده های آرمانی بیش از ایده های واقعی اهمیت می دهد. دوره ی اوج این جنبش بین سالهای 1790تا 1840 بود و در اصل، انگلستان زادگاه این شیوه بود.

مضمون های شاخص هنر رمانتیک عبارت بودند از :
عشق به منظره های بکر طبیعی و امور رمز آمیز غریب در هر هیئت و ظاهری، غم غربت درباره ی دوران گذشته، اشتیاق پرشور به نیروهای لگام گسیخته، تمایل شدید به آزادی و...( واژه ی رمانتیک در لغت به معنای خیالی، افسانه وار و واهی است) در همین معنا رمانتیسم چون یک روش هنریِ متضاد با نئوکلاسیسیسم و رئالیسم دانسته می شود.
رمانتی سیسم به قدری جلوه ها و نمودهای متنوعی دارد که ذکر یک توصیف واحد برای آن غیر ممکن است. اما موضوع اصلی آن اعتقاد به ارزش تجربه ی شخصی و فردی است، و همانگونه كه پيش تر بيان شد در واقع رمانتیسم واکنشی بود در مقابل خردگرایی عصر روشنگری و نظم سبک نئوکلاسیسم.

میتوانید تابلوهای نقاشی رومانتیسم را در آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی بصورت تئوری و عملی فرا بگیرید.
نقاشی در قرن نوزدهم شدیدا از روح رومانتی سیسم تاثیر پذیرفته بود، در آغاز سبک جدید" فرانسیسکو گویا" نقاش بزرگ اسپانیایی را می بینیم با تابلوی معروفش" " (The Third of May) سوم ماه مه "، که به قول خودش، سه استاد داشت: ولاسکوئز، رامبراند و طبیعت! ( گویا یک شخصیت انتقالی است که در هیچ رده ی معینی طبقه بندی نمی شود و چند گرایش هنری را به هم ربط می دهد)
نمونه ای از اغراق های احساسی را در تابلوی " سوم ماه مه" می بینیم. در این تابلو، "گویا" برای نمایش عناد، نفرت و وحشت، حالتها و حرکات پیکرها را به نحو شگفت آوری اغراق آمیز کرده است.

رومانتی سیسم، ویلیام ترنر، آموزشگاه هنرهای تجسمی نعیمی ثانی

ژورف مالورد ویلیم ترنر

 

 

از هنرمندان برجسته اين سبك ميتوان از فرانسیسکو گویا، گوستاو کوربه، تئودور ژریکو،‌ ويليان ترنر، و همچنين ،‌كاسپر داويد فردريك، توماس كول،و لويس جنموت نام برد.

تئودور ژریکو خالق اثر مشهور کلک مدوسا، با وجود عمر کوتاهش، یکی از پیشگامان حرکت رمانتیسیسم است. این تابلو که در اندازه هایی بزرگتر از اندازه واقعی کشیده شده، لحظاتی از تلاش بازماندگان کشتی جنگی مدوسا برای علامت دادن یه یک کشتی دیگر را نشان می دهد. این تابلو از همان نمایش اولیه توجه بسیاری را به خود جلب کرد و آثار آن را می توان در کارهای دیگر نقاشان این سبک همچون اوژن دولاکروا و ویلیام ترنر دید.
تلاش این تابلو در نشان دادن یک حقیقت ناخوشایند، واقعه برجسته ای در سبک نوظهور رمانتیک در نقاشی فرانسه بود. تصویر اشخاص (مثلا ساختار عضلانی دقیق شخصی که پرچمی را برای کشتی نجات تکان می دهد) کلاسیک هستند، اما واقعی بودن حس ناامیدی در افراد و حالت احساسی کمپوزیسیون، این اثر را از طبقه آثار کلاسیک خارج می کند.

رمانتیسم را جنبشی ضد روشنگری می‌دانند. برلین، به‌خصوص، علاقه‌مند به استفاده از چنین لفظی برای اشاره به این جنبش بود.
درحالی‌که روشنگری، نهضتی فکری به‌حساب می‌آمد که با علم و منطق و پیشرفت‌های نظام‌های عقلانی بشری در فهم علوم تجربی و انسانی گره خورده بود، متفکرین و هنرمندان رمانتیک، تأکید فرهنگی بر خرد را محدودکننده و سرکوبگر روح آدمی می‌دانستند، و بر مؤلفه‌هایی چون هنر، شور، هیجان، تخیل، مضامین معنوی، مناسک و نمادها، تأکید می‌کردند. در میان اصحاب رمانتیک، امر خاص ارزشمندتر از امر عام بود و خاص‌بودن فرهنگ‌های بومی، تنوع و تکثر زبان‌های بشری، هویت‌های محلی و منحصربه‌فرد بودن آدمیان ستایش می‌شد.
از هنرمندان برجسته اين سبك ميتوان از فرانسیسکو گویا، گوستاو کوربه، تئودور ژریکو،‌ ويليان ترنر، و همچنين ،‌كاسپر داويد فردريك، توماس كول،و لويس جنموت نام برد.

 

بازنویسی سبک رومانتی سیسم، از سایت گالری هنری برگ متعلق به آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی
بازنویسی: سيد سلمان زيدي

هنر رمانتیک از اصول و قواعد معین زیبایی صوری پیروی نمی کند، ولی همچون هنر کلاسیک گرا، بیشتر به مفاهیم آرمانی می پردازد تاامور واقعی.
نمایش هیجان طوفانی و طبیعت سرکش که از جمله علایق رومانتی سیسم بود، نیاز به شیوه ای پر از حرکت و رنگ داشت. و برای متقاعد کردن بیننده، باید نحوه ی ارائه ی اثر تا حد امکان “واقعگرایانه” باشد.

دیدگاهتان را بنویسید