زمستان-1625

زمستان،ژان ون گوین، نقاشی، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی

زمستان

زمستان
Winter
زمستان،ژان ون گوین، نقاشی، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی

زمستان

همانگونه که ممکن است انتظار برود،برای نمایش زمستان، هنرمند جمعیتی شلوغ از مردم را که بر روی کانل یخ زده در نزدیک یک قصر رویایی در حال خوشحالی هستند به تصویر کشیده است. اگرچه زمستان وان گوین یخ زده است، با اینحال هیچ برفی بر روی زمین وجود ندارد. درواقع چشم انداز بدون برف در هلند نادر است!

همانگونه که ممکن است انتظار برود،برای نمایش زمستان، هنرمند جمعیتی شلوغ از مردم را که بر روی کانل یخ زده در نزدیک یک قصر رویایی در حال خوشحالی هستند به تصویر کشیده است

5 Comments

 1. Haniye aradechi گفت:

  فوق العاده زیباس. سبک باروک سبکی بسیار هنری و دلنشین است و چه زیبا که زمستان در نگاه اول در کار دیده نمیشود ولی روح تابلو زمستان و سرما را به تصویر میکشد
  هانیه عراده چی

 2. hosna گفت:

  تکلف و پیرایه بندی که از ویژگیهای بارز سبک باروک است را می توان در بنای ساختمان باشکوهی که کلیسا به نظر می آید و پوشش پرتجمل مردمانی که گویی به جشن برپایی زمستان و مهمانی آغاز سال نو آمده اند مشاهده کرد. خطوط قوس دار و منحنی درختان و فرم دایره شکل اثر و حس پویایی انسانهایی که در حال حرکت و رقص هستند در تقابل با خطوط راست بنا و کنگره های مثلثی شکل همگی به ایجاد هماهنگی و حفظ تعادل در اثر کمک کرده است . مسیر حرکت نور در نقاشی توسط گلیزینگ در همه جای تابلو و حتی در سایه ها پخش شده است. حسنیه شیخ

 3. mahnaz yousefzadeh گفت:

  بسیار زیبا در این اثر خوشحالی مردم نشان داده شده و حس یک لحظه رویایی را میتوان پیدا کرد در این اثر
  مهناز یوسف زاده

 4. Maryy گفت:

  در این سبک وقتی ببینده به این تابلو نگاه میکند در نگاه اول یادآور روزهای بهاری هس که این به خاطر شاد بودن جمعیت از هوای بهاری و پرواز پرنده ها میشود تشخیص داد ولی با کمی تامل لباس های گرم که بر تن افراد هس و وجود بازی روی یخ و هاگی روی یخ و درخت خشک شده و بدون درخت نشانه زمستان هس و زمستانی که بدون برف هس .
  مریم مودت پور

 5. behnika گفت:

  نکته جالب این نقاشی اینکه نقاش بدون به تصویر کشیدن زمستان ، روح زمستان رو در این نقاشی به وجود اورده در صورتی که تنها نشانه های زمستان را فقط در بی برگ درخت و یخ زدن زمین خلاصه کرده این زمستان نبوده که باعث شده این نقاشی حال و هوای زمستان را به خودش بگیره بلکه مردمی که درنقاشی حضور دارن باعث حضور زمستان در این نقاشی شدن
  بهنیکا احمدی

دیدگاهتان را بنویسید