برگزاری دوره تخصصی مینیاتور زیر نظر آکادمی eQual استرالیا

مارتا قهرمان، دوره مینیاتور، equal

مارتا قهرمان ، گواهینامه بین الملل هنر، certificateف دوره تخصصی مینیاتور، آموزشگاه نقاشی، نعیمی ثانی

دوره تخصصی مینیاتور

دوره تخصصی حرفه ای مینیاتور توسط استاد دکتر نعیمی ثانی بصورت خصوصی برگزار گردید و هنرمندان شرکت کننده موفق به دریافت گواهینامه بین المللی (Certificate) از آکادمی eQual استرالیا شدند.

دوره تخصصی مینیاتور با گواهی نامه بین المللی eQual استرالیا توسط هنرمندان زیر گذرانده شده:

خانم مهناز یوسف زاده

خانم طاهره حسن زاده

خانم مارتا قهرمان

از آنجاییکه بروز بودن و کسب مهارت های هنری مستمر، موجب شکوفایی هنر بصورت علمی و تجربی میگردد، و همچنین در کنار آن، داشتن مدارک بین الملل معتبر نیز راه را برای ورود هنرمند به مجامع هنری بین المللی تسهیل میکند، لذا استاد دکتر نعیمی ثانی (آموزشگاه آزاد هنری نیعیمی ثانی) با برگزاری دوره های تخصصی بصورت خصوصی تحت استانداردهای آموزشی بین المللی توانسته است این امر را برای هنرمندان محقق نماید.

مهناز یوسف زاده
مهناز یوسف زاده، مینیاتور equal
مارتا قهرمان، گواهینامه eQual مینیاتور
مارتا قهرمان، دوره مینیاتور، equal
طاهره حسن زاده، گواهینامه eQual، مینیاتور
طاهره حسن زاده
استاد دکتر نعیمی ثانی

دیدگاهتان را بنویسید