بدون عنوان – فیلیپ گاستون- 1980

نئواکسپرسیونیسم، نقاشی، اموزش نقاشی، آموزشگاه نقاشی،

نئواکسپرسیونیسم، نقاشی، اموزش نقاشی، آموزشگاه نقاشی،

عنوان: بدون عنوان

سال: 1980

نقاش: فیلیپ گاستون

سبک: نئواکسپرسیونیسم

ژانر: فیگورتیو

گاستون در پایان زندگی خود، نه تنها دوباره پالت نقاشی خود را با افزودن رنگ های آبی و زرد گسترش داد، بلکه او را مجددا آبستره در بسیاری از آثار خود گنجاند.


ترجمه و گرد آورنده: سید سلمان زیدی

از شما دعوت میکنم آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی را در اینستاگرام دنبال کنید

اینستاگرام، آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی، آموزشگاه نقاشی، کلاس نقاشی، رنگ روغن

اینستاگرام

گاستون در پایان زندگی خود، نه تنها دوباره پالت نقاشی خود را با افزودن رنگ های آبی و زرد گسترش داد، بلکه مجددا آبستره در بسیاری از آثار خود گنجاند.

3 Comments

 1. hodaaaa گفت:

  بسیار با مفهوم و زیباست
  به امید موفقیت های روزافزون شما استاد عزیز
  هدا شبستریان

 2. Haniye aradechi گفت:

  نقاشی های مفهومی و با ارزش ممنون استاد عزیز

 3. hosna گفت:

  فیلیپ گاستون با پالت رنگهای محدود خود و به تصویر درآوردن فرمهای از هم گسسته به گونه ای کارتونی به بارنمایی سخره آمیز معماری مدرن و زندگی شهری می پردازد؛ او تصویری شخصی و خیالی از دریچه چشم یک نقاش نئو اکسپرسیون انتزاعی از جهان اطرافش به دست می دهد‌. جهانی که یک نقاش نظم دلخواه خود را به آن میدهد نه لزوما تقلید کورکورانه از نظمی که از پیش وجود داشته است؛ گاستون معمار و نقاش جهان خیالی خویش است اگر چه به چشم دیگران بی نظم بیاید. حسنیه. شیخ

دیدگاهتان را بنویسید