اوژن دلاکروا (1836-1789)

اموزشگاه نقاشی، نعیمی ثانی، رنگ روغن، آبرنگ، نقاشی، آموزشگاه

اوژن دلاکروا- - ربودن-ربه کا

اوژن دلاکروا

 

 

 

برجسته ترین نقاش رمانتیک فرانسه که نزد بارون گودین آموزش دید.
هرجند بیشتر ستایشگر گریکول بود و در سالهای آخر عمرش رفت و آمد دائمی با وی داشت. دلاکورا ستایشگر گروس و روبینس نیز بود.

در سال 1825 در انگلستان سکونت میکند و مسحور رنگ آمیزی و طراوت کار نقاشان انگلیس میشود. نخستین نمایشگاه وی با استقبال مواجه میشود.
تابلوهای "سردانا پولوس" و "قتل عام در شوآ" به دلیل کاربرد رنگ درخشان، موضوعات معاصر و غیر عادی ادبی و آزادی در کاربرد قلم با حمله شدید مواجه میشود.
در سال 1832 به آفریقای شمالی سفر میکند و از موضوعات جدیدی الهام میگیرد؛ صحنه هایی از زندگی اعراب و یهودیان، حیوانات، ترکیب بیشمار از اشعار بایرون، نبردهای یونانیان و ترک ها از این پس در تابلوهای وی نمود پیدا میکند.
در اواسط دهه 1830 سفارش کارهای تزئینی را دریافت میکند، مانند تالار شهرداری روتن، سالن دلاپوان در لوور، کتابخانه ملی مجلس نمایندگان و سنا و .... کیفیت شخصی آثار او عصاره رماتیسیسم بشمار می رود.

  

 

1 Comment

دیدگاهتان را بنویسید