انگر، ژان اگوست دومینیک

سفیران آگامنون--

انگر، ژان آگوست دومینیک (1876 - 1780)


Ingres, Jean Auguste Dominique

انگر متولد مونتوبان در فرانسه از پدری هنرمند، که استعداد پسرش را تشخیص داده و او را به فرهنگستان تولوز و سپس نزد داوید می فرستد.
در سال 1801 تابلوی "یفیران آگامنون" جایزه سفر به رم را می برد. تا سال 1806 از راه چهره نگاری امرار معاش میکند. انگر پس از هیجده سال اقامت در ایتالیا، همزمان با سقوط ناپلئون مچبور میشود با طراحی از چهره چهانگردان امرار معاش کند.
در سال 1820 به فلورانس می رود و تابلوی "پیمان لویی سیزدهم" را برای کلیسای چامع مونتوبان نقاشی میکند. این اثر در سال 1824 به نمایش گذاشته میشود.
در سال 1834 به عنوان مدیر فرهنگستان فرانسوی به رم بازگشت و با تکیه بر موقعیت خود حتی با نقلدان خود نیز به عخالفت پرداخت. انگر دنباله رو سبک رافائل بود. از پیروان واقعی وی ازدگاه میتوان نام برد.

آموزشگاه نقاشی نعیمی ثانی در مشهد، برگذار کننده دورهای تخصصی نقاشی در تمامی سبک ها و تکنیک های نقاشی از جمله رنگ روغن، آبرنگ،سیاه قلم،نقاشی بر روی چوب، نقاشی روی شیشه،نقاشی روی پارچه، نقاشی روی سرامیک وغیره...
انگر یک نقاش نئوکلاسیک فرانسوی بود. گرچه خود را پیرو تاریخی نیکولاس پوسین و ؤاک لویس داوید میداند. از این رو است که پرتره انگر، بر اساس هر دو نقاش یاد شده کشیده شده و بزرگترین میراث انگر به شمار میرود.
انگر یک بار توضیح داد، "استادان بزرگی بودند که در آن قرن به یادماندنی با شکوه، شکوفا شدند، زمانی که رافائل حد و مرز ابدی و غیر قابل انکاری را در هنر عالی تعیین کرد ... در این شرایط من حفظ کننده یک دکترین خوب هستم، و نه یک نوآور. "
با این وجود، نظریه مدرن تمایل دارد که انگر و دیگر نئوکلاسیکیستهای دوران خود را به عنوان روحانی رمانتیک زمان خود در نظر بگیرد، در حالی که تحریفات واضحی از شکل و فضا او را پیشگام مهم هنر مدرن میداند.

انگر یک نقاش نئوکلاسیک فرانسوی بود. گرچه خود را پیرو تاریخی نیکولاس پوسین و ؤاک لویس داوید میداند. از این رو است که پرتره انگر، بر اساس هر دو نقاش یاد شده کشیده شده و بزرگترین میراث انگر به شمار میرود.

1 Comment

  1. mahnaz yousefzadeh گفت:

    این واقعا بی انصافی است که چنین هنرمندانی برای گذراندن زندگی ساده خود تا این حد سختی بکشند،به نظر من مردم باید بیشتر به هنر احترام بگذارند و جایگاه آن را درک کنند

دیدگاهتان را بنویسید